Nhà hàng KunSteak Số 8 Quang Trung – Hà Đông

IMG_0548 IMG_0549 IMG_0550 IMG_0551 IMG_0552 IMG_0553 IMG_0554 IMG_0555 IMG_0557 IMG_0609 IMG_8245